Thư viện Lạc Hồng
Tiếng Hàn hội thoại 1

Ký hiệu xếp giá
495.715 H452TH
Dewey
495.715
Xuất bản
16. - Seoul: Đại học Koryae, 2009
Mô tả
245tr ; 25 cm
ISBN
9788971550007
Ngôn ngữ
Hàn
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Hàn
Ngày cập nhật
04/09/2009 08:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Đây là giáo trình nói dành cho sinh viên năm 1. Giáo trình gồm 20 bài khóa với 20 chủ đề khác nhau, cung cấp những cấu trúc cơ bản và mẫu hội thoại ngắn sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009742  Còn  Rỗi          
100011328  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1319