Thư viện Lạc Hồng
Excel 2000 - Căn bản

Ký hiệu xếp giá
005.3Excel
Dewey
005.3
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
220tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/08/2004 03:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tổng quan về MS Excel 2000 Bài 1: Các thao tác căn bản Bài 2: Hiệu chỉnh một bảng tính Bài 3: Trình bày và in bảng tính Bài 4: Đồ thị và công cụ vẽ Bài 5: Tổng hợp số liệu Bài 6: Tổ chức CSDL Bài 7: Lệnh và hàm bổ sung
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000947  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 847