Thư viện Lạc Hồng
Excel 2000 - nâng cao

Ký hiệu xếp giá
005.3 Excel
Dewey
005.3
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
237tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/08/2004 03:34 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 8: Dò tìm so khớp - Sao chép chuyển vị - Tham chiếu bảng Bài 9: Bảng tổng hợp 3 chiều Data - Pivot Table Bài 10: Tìm trị đạt mục tiêu - Giả định tình huống Bài 11: Chức năng tìm lời giải Bài 12: Xử lý tập DBF - TXT - Table, Bảng biến thiên Bài 13: Cô đọng số liệu - Định dạng tự động - Chèn hình Bài 14: Hàm người dùng - Cách biên soạn và sử dụng Bài 15: Chữ nghệ thuật Wordart - bảo vệ tập tin, công thức
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000949  Còn  Rỗi          
100000950  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 503