Thư viện Lạc Hồng
Đàm thoại tiếng Nhật trung cấp

Ký hiệu xếp giá
495.615 Đ104TH
Dewey
495.615
Xuất bản
5. - Trung tâm nghiên cứu tiếng Nhật. Học viện đàm thoại Nhật - Mỹ, 1998
Mô tả
124tr ; 26 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
đàm thoại, tiếng Nhật, trình độ trung cấp
Ngày cập nhật
09/09/2009 09:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm có 20 bài đàm thoại với các chủ đề thường gặp trong đời sống hàng ngày, bao gồm các giải thích nghĩa của từ, những từ ngoại lai, từ đồng âm khác nghĩa, phát âm chữ kanji (Hán tự) và cách đọc tên.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009895  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2825