Thư viện Lạc Hồng
Phân hoạch - Quản lý đĩa cứng

Ký hiệu xếp giá
004.563 Ph-C
Dewey
004.563
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2000
Mô tả
216tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/08/2004 04:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Partitionmagic 4.0 Phần 2: Partitionmagic 5.0 Phần 3: Bootmagic
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000958  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1326