Thư viện Lạc Hồng
Surface Water-Quality Modeling

Ký hiệu xếp giá
628.1 C4678s
Dewey
628.1
Xuất bản
1. - United States of America: Waveland Press, INC, 2008
Mô tả
844tr ; 24 cm
ISBN
9781577666059
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/09/2009 09:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Completely mixed systems, Incompletely mixed systems, Water-quality enviroments,disolved oxygen and pathogens, Eutrophication and temperature, Chemistry, Toxics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001952  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 590