Trợ cấp tiền mặt có điều kiện: giảm nghèo trong hiện tại và tương lai: Báo cáo nghiên cứu chính sách của Ngân hàng thế giới

Ký hiệu xếp giá
338.922072 F543T
Dewey
338.922072
Xuất bản
1. - Washington: Ngân hàng thế giới, 2009
Mô tả
364tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/09/2009 04:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trợ cấp tiền mặt có điều kiện (CCT) là các chương trình trợ cấp tiền mặt, thường là trợ cấp cho các hộ nghèo, với điều kiện họ phải đầu tư phát triển vốn con người cho con cái mình theo yêu cầu được chương trình quy định trước. Báo cáo này xem xét tác động mà các chương trình CCT tạo ra đối với tình trạng nghèo hiện tại, cũng như các kết quả tác động về y tế, gióa dục và dinh dưỡng. Báo cáo chủ yếu dựa trên một loạt nghiên cứu được thực hiện theo một cấu trúc chặt chẽ nhằm đánh giá tác động của các chương trình CCT.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017892  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 821