Thư viện Lạc Hồng
Các quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm: tập 7: kỹ thuật sấy vật liệu

Ký hiệu xếp giá
660.28NG527V
Dewey
660.28
Xuất bản
2. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
252tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/10/2009 04:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: khái niệm chung, môi trường không khí ẩm, vật liệu ẩm, động học về sấy, động lực học sấy, sấy đối lưu, các thiết bị sấy đối lưu thông dụng, sấy tiếp xúc, sấy bức xạ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010148  Còn  Rỗi          
100010159  Còn  Rỗi          
100010160  Còn  Rỗi          
100010161  Còn  Rỗi          
100010162  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2050