Thư viện Lạc Hồng
Các quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm: tập 14: chưng cất hỗn hợp nhiều cấu tử

Ký hiệu xếp giá
660.28V400TH
Dewey
660.28
Xuất bản
3. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
216tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/10/2009 04:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: khái niệm cơ bản, tính toán cân bằng pha hệ nhiều cấu tử, chưng cất hỗn hợp nhiều cấu tử phức tạp, hấp thụ hỗn hợp đa cấu tử, thiết kế và tính toán hệ thống tạo chân không trong thiết bị chưng cất chân không.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010325  Còn  Rỗi          
100010326  Còn  Rỗi          
100010327  Còn  Rỗi          
100010328  Còn  Rỗi          
100010329  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 743