Thư viện Lạc Hồng
Các quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm: tập 4: kỹ thuật phản ứng

Ký hiệu xếp giá
660.28V400TH
Dewey
660.28
Xuất bản
2. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả
380tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/10/2009 04:16 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: khái niệm, xử lý dữ kiện động học, phương trình thiết kế, áp dụng phương trình thiết kế, hiệu ứng nhiệt độ, dòng chảy thực, đại cương về thiết kế hệ phản ứng dị thể, phản ứng rắn - lưu chất không xúc tác, phản ứng lưu chất - lưu chất, phản ứng xúc tác chất rắn, phản ứng sinh học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010153  Còn  Rỗi          
100010164  Còn  Rỗi          
100010165  Còn  Rỗi          
100010166  Còn  Rỗi          
100010167  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 722