Thư viện Lạc Hồng
Các quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm: tập 2: cơ học vật liệu rời

Ký hiệu xếp giá
660.28V500B
Dewey
660.28
Xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả
261tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/10/2009 04:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: hạt và khối hạt, phân loại vật liệu rời, đập nghiền vật liệu,trộn vật liệu rời, vận chuyển vật liệu rời.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010355  Còn  Rỗi          
100010356  Còn  Rỗi          
100010357  Còn  Rỗi          
100010358  Còn  Rỗi          
100010359  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 779