Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Văn hóa du lịch: dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp

Ký hiệu xếp giá
910.071 2L250TH
Dewey
910.071 2
Xuất bản
H.: Nxb. Hà Nội, 2008
Mô tả
159tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/10/2009 05:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày những vấn đề sau: những vấn đề chung về văn hóa du lịch, những nội dung cơ bản của văn hóa du lịch, khái quát những giá trị văn hóa trong hoạt động kinh doanh du lịch.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010255  Còn  Rỗi          
100010256  Còn  Rỗi          
100010257  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1201