Thư viện Lạc Hồng
Hóa học chất rắn

Ký hiệu xếp giá
541.33Đ450QU
Dewey
541.33
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
286tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/10/2009 10:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: Hình học tinh thể - khái niệm mạng tinh thể; Các chất rắn ở trạng thái thủy tinh; Các dạng liên kết trong chất rắn; Sai sót cấu trúc và ảnh hưởng của chúng tới tính chất tinh thể; Nhiệt động học phản ứng pha rắn; Vật liệu Compozit; Các yếu tố hóa lý xác định cơ chế phản ứng pha rắn; Cơ chế những biến đổi không thay đổi thành phần; Động học phản ứng pha rắn; Trạng thái hoạt hóa của chất rắn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010405  Còn  Rỗi          
100010406  Còn  Rỗi          
100010407  Còn  Rỗi          
100010408  Còn  Rỗi          
100010409  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 877