Thư viện Lạc Hồng
Sinh thái và môi trường

Ký hiệu xếp giá
577.2NG527TH
Dewey
577.2
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
183tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/10/2009 10:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm 8 chương, trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về sinh thái học, Sự tác động của các yếu tố sinh thái lên sinh vật và sự thích nghi của chúng, Sinh thái quần thể quần xã, Hệ sinh thái, Các hệ sinh thái nhân tạo, Dân số và môi trường, Những vấn đề sinh thái trên thế giới và Việt Nam, Bài tập tham khảo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010240  Còn  Rỗi          
100010241  Còn  Rỗi          
100010242  Còn  Rỗi          
100010243  Còn  Rỗi          
100010244  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1253