Thư viện Lạc Hồng
Kết cấu thép

Ký hiệu xếp giá
693.71 K258C
Dewey
693.71
Xuất bản
2. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
300tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/10/2009 03:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm 05 chương, trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu thép dùng trong xây dựng và phương pháp tính kết cấu thép, liên kết dùng trong kết cấu thép, dầm thép, cột thép chịu nén đúng tâm, dàn thép.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010320  Còn  Rỗi          
100010321  Còn  Rỗi          
100010322  Còn  Rỗi          
100010323  Còn  Rỗi          
100010324  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2001