Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển logic lập trình PLC

Ký hiệu xếp giá
629.89T115V 2006
Dewey
629.89
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2006
Mô tả
247tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
plc, bộ điều khiển
Ngày cập nhật
02/10/2009 03:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: xác định và giải thích các đặc điểm thiết kế chính và cấu tạo của PLC, mô tả và xác định đặc điểm của các thiết bị nhập/ xuất thông dụng, trình bày quá trình quá trình xử lý tín hiệu nhập/ xuất của PLC, liên kết truyền thông liên quan đến các hệ thống điều khiển, triển khai chương trình thang đối với các hàm logic AND, OR, NOR, NAND, NOT và XOR, xác định phương pháp thủ nghiệm và gỡ rối.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010380  Còn  Rỗi          
100010381  Còn  Rỗi          
100010382  Còn  Rỗi          
100010383  Còn  Rỗi          
100010384  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1112