Thư viện Lạc Hồng
Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê

Ký hiệu xếp giá
519.5 NG527NH
Dewey
519.5
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
165tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/10/2009 04:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm 09 chương, trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng - những khái niệm cơ bản, kiểm soát chất lượng, lấy mẫu kiểm định thuộc tính, lấy mẫu kiểm định biến số, kiểm soát quá trình bằng thống kê, phân tích năng lực quá trình, kiểm đồ biến số, kiểm đồ thuộc tính, một số kỹ thuật kiểm soát quá trình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010273  Còn  Rỗi          
100010274  Còn  Rỗi          
100010275  Còn  Rỗi          
100010276  Còn  Rỗi          
100010277  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1250