Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1: Sàn sườn toàn khối có bản dầm

Ký hiệu xếp giá
693.54NG527V
Dewey
693.54
Xuất bản
2. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
107tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/10/2009 04:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Hướng dẫn đồ án "Sàn sườn toàn khối có bản dầm", thiết kế bản, tính dầm phụ, tính toán dầm chính, cấu tạo cốt thép trong dầm phụ, dầm chính, vẽ biểu đồ vật liệu, bản vẽ, phần mở rộng của đồ án, ví dụ bằng số tính toán bản, dầm phụ và dầm chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010163  Còn  Rỗi          
100010169  Còn  Rỗi          
100010170  Còn  Rỗi          
100010171  Còn  Rỗi          
100010172  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1519