Thư viện Lạc Hồng
Thí nghiệm hóa lý

Ký hiệu xếp giá
541.307 2NG527NG
Dewey
541.307 2
Xuất bản
3. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
76tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/10/2009 09:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tài liệu được gồm 16 bài thực tập, mỗi bài được cấu trúc thành ba phần: mở đầu là các câu hỏi trọng tâm liên quan đến lý thuyết môn học và nguyên lý phương pháp vận hành, phần lý thuyết nêu ngắn gọn các vấn đề có liên quan, phần thực hành hướng dẫn cụ thể từng bước thực hiện thí nghiệm và xử lý kết quả thu được.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010158  Còn  Rỗi          
100010179  Còn  Rỗi          
100010180  Còn  Rỗi          
100010181  Còn  Rỗi          
100010182  Còn  Rỗi          
100014092  Còn  Rỗi          
100014093  Còn  Rỗi          
100014094  Còn  Rỗi          
100014095  Còn  Rỗi          
100014096  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 318