Thư viện Lạc Hồng
Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng

Ký hiệu xếp giá
915.970 4V560QU
Dewey
915.970 4
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2006
Mô tả
419tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/10/2009 11:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vì những giá trị nhiều mặt nổi bật nhất là cảnh quan tự nhiên gắn chặt với giá trị của đa dạng sinh học, địa chất và địa mạo học. Nội dung cuốn sách này giới thiệu về Quảng Bình quê hương của Phong Nha - Kẻ Bàng, về địa hình karst ở Việt Nam, những giá trị nổi bật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - di sản thiên nhiên thế giới.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010433  Còn  Rỗi          
100010434  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1807