Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Cơ sở tự động

Ký hiệu xếp giá
629.8L561V 2008
Dewey
629.8
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
112tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
điều khiển tự động
Ngày cập nhật
06/10/2009 04:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách này đề cập đến mô hình toán học của phần tử và hệ thống qua hai cách biểu diễn bằng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái; thực hiện việc phân tích đánh giá hệ thống về ổn định, đáp ứng quá độ, sai số; giới thiệu một số bài tập về thiết kế hệ thống trên cơ sở các yêu cầu về chất lượng quá trình điều khiển; xem xét các bài liên quan đến hệ thống điều khiển số và hệ phi tuyến.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010350  Còn  Rỗi          
100010351  Còn  Rỗi          
100010352  Còn  Rỗi          
100010353  Còn  Rỗi          
100010354  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2751