Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện xí nghiệp - công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
621.381 5TR120TH
Dewey
621.381 5
Xuất bản
1. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2007
Mô tả
263tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thiết kế, lắp đặt mạng điện, điện công nghiệp
Ngày cập nhật
06/10/2009 04:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách đưa ra các ví dụ về hệ thống điện cho xưởng máy công cụ, và dự phòng. Trên cơ sở đó, các yêu cầu cụ thể về trạm biến áp, điện cung cấp, phân phối điện, các linh kiện điện, bảo vệ dường dây, các yêu cầu về an toàn điện và phòng chống cháy nổ được trình bày chi tiết.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010365  Còn  Rỗi          
100010366  Còn  Rỗi          
100010367  Còn  Rỗi          
100010368  Còn  Rỗi          
100010369  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 156