Thư viện Lạc Hồng
Matlab và ứng dụng trong điều khiển

Ký hiệu xếp giá
629.802 85NG527Đ
Dewey
629.802 85
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
427tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2009 08:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: các khái niệm cơ bản về matlab giới thiệu các lệnh cơ bản của matlap; tạo giao diện người dùng: giới thiệu phương pháp tạo giao diện đồ họa thân thiện và sinh động làm vỏ bọc cho chương trình người dùng; hệ thống điều khiển tuyến tính trình bày phương pháp sử dụng matlab để mô hình hóa, thiết kế bộ bổ chính và mô phỏng hệ thống điều khiển tự động; simulink: giới thiệu công cụ rất mạnh trong mô hình hóa mô phỏng; điều khiển thời gian thực: giới thiệu phương pháp ghép nối máy tính với đối tượng phần cứng để thực hiện mô phỏng thời gian thực và có phần cứng trong mô hình; điều khiển thông minh: trình bày ngắn gọn hai toolbox fuzzy logic và neural network, áp dụng để thiết kế bộ điều khiển.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010567  Còn  Rỗi          
100010568  Còn  Rỗi          
100010680  Còn  Rỗi          
100010681  Còn  Rỗi          
100010682  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 809