Thư viện Lạc Hồng
Kiến thức thiết yếu về mạng

Ký hiệu xếp giá
004.65Mang
Dewey
004.65
Xuất bản
1. - Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2000
Mô tả
272tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/08/2004 08:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm cơ bản về mạng máy tính Chương 2: Các lợi ích của mạng Chương 3: Truềyn dữ liệu trên mạng Chương 4: Khái niệm cơ bản về máy tính Chương 5: Khái niệm cơ bản về mạng Chương 6: Phát triển Lan thành Wan Chương 7: Kỹ thuật truy cập từ xa Chương 8: Các tiêu chuẩn XD mạng Chương 9: Thiết kế mạng Chương 10: Lựa chọn phần mềm và thiết bị phần cứng Chương 11: Kết nối vật lý mạng Chương 12: Các ứng dụng trên mạng Chương 13: Kết nối Internet Chương 14: Điều hành mạng ngang cấp Chương 15: Mạng Windows NT Server Chương 16: Nowell Netware Chương 17: Unix Chương 18: Quản trị mạng Chương 19: Bảo mật hệ thống Chương 20: Nâng cấp và phát triển hệ thống mạng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000980  Còn  Rỗi          
100000981  Còn  Rỗi          
100000982  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 965