Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thí nghiệm hệ thống điện

Ký hiệu xếp giá
621.381507 6H561D
Dewey
621.381507 6
Xuất bản
2. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
50tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2009 10:28 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông qua các bài thí nghiệm ngành kỹ thuật điện trong sách này, sinh viên sẽ được tìm hiểu chức năng các thành phần của hệ thống điện, bao gồm: máy phát điện, đường dây, phụ tải, hệ thống đo lường và bảo vệ rơ le. Đồng thời sinh viên sẽ làm quen với phương pháp vận hành hệ thống trong chế độ làm việc bình thường, chế độ sự cố và sau sự cố.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010689  Còn  Rỗi          
100010690  Còn  Rỗi          
100010691  Còn  Rỗi          
100010697  Còn  Rỗi          
100010698  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 490