Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp: phần điện

Ký hiệu xếp giá
621.313H531NH
Dewey
621.313
Xuất bản
3. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
330tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2009 10:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách này gồm có: tóm tắt lý thuyết các phần có liên quan giúp sinh viên có thể tham khảo khi thiết kế phần điện của nhà máy điện và trạm biến áp theo nội dung các môn học hệ thống điện 2 và ngắn mạch, có ví dụ cụ thể bằng thông số; tập hợp có chọn lọc và sắp xếp các số liệu của các thiết bị và khí cụ điện có liên quan đến thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp; hình vẽ tập hợp các dạng điển hình của trạm biến áp được sử dụng rộng rãi hiện nay ở nước ta.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010695  Còn  Rỗi          
100010696  Còn  Rỗi          
100010701  Còn  Rỗi          
100010702  Còn  Rỗi          
100010703  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2764