Thư viện Lạc Hồng
Trạm và nhà máy điện

Ký hiệu xếp giá
621.313H531NH
Dewey
621.313
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
307tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2009 03:13 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách này gồm có: giới thiệu cá chế độ làm việc của hệ thống điện; tổng quan về nhà máy điện và trạm biến áp; giới thiệu về máy biến áp điện lực và các phương pháp chọn máy biến áp trong nhà máy điện và trạm biến áp; trình bày các khái niệm và phương pháp chọn các khí cụ và phần dẫn điện; sơ đồ điện của nhà máy điện và trạm biến áp; trình bày các thiết bị phân phối điện; hệ thống điện một chiều và hệ thống điều khiển, đo lường, tín hiệu, kiểm tra trong nhà máy điện và trạm điện; giới thiệu hệ thống SCADA.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010654  Còn  Rỗi          
100010659  Còn  Rỗi          
100010660  Còn  Rỗi          
100010670  Còn  Rỗi          
100010671  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1199