Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn đồ án môn học điện 1: thiết kế mạng điện

Ký hiệu xếp giá
621.381 507 1 H450V
Dewey
621.381 507 1
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
164tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/10/2009 03:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: phân tích nguồn và phụ tải, cân bằng công suất trong hệ thống điện, dự kiến các phương án về mặt kỹ thuật, so sánh phương án về kinh tế, sơ đồ nối dây chi tiết cho mạng điện và trạm biến áp, bù kinh tế trong mạng điện, tính toán cân bằng chính xác công suất kháng và tính toán phân bố thiết bị bù cưỡng bức, tính toán phân bố công suất trong mạng điện, điều chỉnh điện áp trong mạng điện, tổng kết các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng điện, thiết kế đường dây phân phối.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010743  Còn  Rỗi          
100010744  Còn  Rỗi          
100010745  Còn  Rỗi          
100010746  Còn  Rỗi          
100010945  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 607