Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Mạch điện: phần hai

Ký hiệu xếp giá
621.381 507 6PH104TH
Dewey
621.381 507 6
Xuất bản
3. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
112tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/10/2009 03:13 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung tập 2 cuốn sách gồm có: phân tích mạch điện trong miền thời gian, phân tích mạch trong miền tần số, đường dây dài, mạch không tuyến tính. Cuối sách có phần đáp số và giải mẫu bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010738  Còn  Rỗi          
100010739  Còn  Rỗi          
100010740  Còn  Rỗi          
100010741  Còn  Rỗi          
100010742  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 748