Giáo trình Thí nghiệm máy điện: dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp

Ký hiệu xếp giá
621.310 71 2 B510M
Dewey
621.310 71 2
Xuất bản
1. - H.: Nxb. Hà Nội, 2007
Mô tả
139tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/10/2009 08:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này trình bày những vấn đề sau: thí nghiệm máy biến áp (MBA) một pha và MBA tự ngẫu, thí nghiệm MBA cách ly và ổn áp Servor, MBA 3 pha - 3 pha 3 trụ và MBA cách ly, thí nghiệm máy phát điện một chiều, động cơ điện một chiều, động cơ không đồng bộ ba pha, máy điện đông bộ, động cơ điện không đồng bộ một pha.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010764  Còn  Rỗi          
100010765  Còn  Rỗi          
100010766  Còn  Rỗi          
100010767  Còn  Rỗi          
100010768  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1006