Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống điều khiển thông minh

Ký hiệu xếp giá
629.8 H531TH
Dewey
629.8
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
421tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/10/2009 08:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày cơ sở lý thuyết và ứng dụng các kỹ thuật thông minh (logic mờ, mạng thần kinh, giải thuật di truyền) trong việc thiết kế các hệ thống điều khiển. Nội dung gồm có: tổng quan về điều khiển thông minh, hệ mờ, mạng thần kinh, giải thuật di truyền, điều khiển trực tiếp, nhận dạng hệ phi tuyến, điều khiển dựa vào mô hình, điều khiển thích nghi, điều khiển học, hệ thống điều khiển thông minh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010752  Thất lạc            
100010753  Còn  Rỗi          
100010756  Còn  Rỗi          
100010757  Còn  Rỗi          
100010758  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1352