Thư viện Lạc Hồng
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm: tập 1: các quá trình và thiết bị cơ học: quyển 1: khuấy - lắng lọc

Ký hiệu xếp giá
660.28NG527V
Dewey
660.28
Xuất bản
3. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
241tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/10/2009 09:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung tập 1 chủ yếu đề cập đến việc ứng dụng các định luật cơ bản của cơ học lưu chất để thiết lập các phương pháp cơ học, nhằm tạo ra các thiết bị hữu dụng trong sản xuất công nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010529  Còn  Rỗi          
100010530  Còn  Rỗi          
100010531  Còn  Rỗi          
100010532  Còn  Rỗi          
100010533  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1479