Thư viện Lạc Hồng
Quản lý dự án xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.06Đ450TH
Dewey
690.06
Xuất bản
4. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
227tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/10/2009 11:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nguyên tắc quản lý một dự án xây dựng bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị, qua giai đoạn thiết kế và thi công, cho đến giai đoạn hoàn thành dự án.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010565  Còn  Rỗi          
100010566  Còn  Rỗi          
100010661  Còn  Rỗi          
100010669  Còn  Rỗi          
100010678  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 722