Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử triết học

Ký hiệu xếp giá
110LI-H
Dewey
110
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1997
Mô tả
200tr ; 19,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/07/2004 10:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Lịch sử triết học như một khoa học. Chương II : Triết học phương Đông cổ đại. Chương III: Triết học Hy Lạp cổ đại. Chương IV: Triết học Tây Âu thời Trung cổ. Chương V : Triết học thời phục hưng và cận đại ở Tây Âu. Chương VI: Triết học cổ điển Đức. Chương VII: Một số trào lưu triết học ngoài mac-xít hiện đại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000024  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1410