Thư viện Lạc Hồng
New English File. Intermediate: multiPACK A

Ký hiệu xếp giá
428.24071O981n
Dewey
428.24071
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2007
Mô tả
198tr ; 28 cm + 1 CD
ISBN
9780194518307
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Ngày cập nhật
23/10/2009 08:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book contains Units 1-3 of the Student's Book and Workbook with the whole MultiROM. The Intermediate coursebook that gets students talking, and that helps teachers and students more than any other. Key features: English File gets students talking - fun, motivating lessons that really work; English File helps teachers - the best Teacher's Book there is, full of extra ideas and photocopiables, and a great teacher's website.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010754  Còn  Rỗi          
100010783  Còn  Rỗi          
200001757  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 614