Thư viện Lạc Hồng
American English file. 2A: multiPACK

Ký hiệu xếp giá
427.973O981m
Dewey
427.973
Xuất bản
1. - New York; Oxford: Oxford University Press, 2008
Mô tả
143tr ; 28 cm + 1 CD
ISBN
9780194774376
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, Anh Mỹ
Ngày cập nhật
23/10/2009 09:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
American English File gets students talking thanks to its unique and proven formula combining confidence-building, opportunity, and motivation. High-interest content is organized in lively, achievable lessons, using humor and imagination to encourage students to communicate and enjoy learning English. Solid grammar, vocabulary, and pronunciation foundation carefully supports the work with the four skills and gradually builds students' confidence and performance in English
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010771  Còn  Rỗi          
100010772  Còn  Rỗi          
200001751  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 691