Thư viện Lạc Hồng
Thiên nhiên Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
915.97 L250B
Dewey
915.97
Xuất bản
6. - Tp. Hồ Chí Minh: Giáo dục, 2008
Mô tả
324tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/10/2009 02:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày địa lý Việt Nam theo từng vùng lãnh thổ từ miền Đông Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, các đồng bằng ven biển Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Cuối sách trình bày nội dung đất nước và vấn đề sử dụng thiên nhiên.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010797  Còn  Rỗi          
100010798  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 175