Thư viện Lạc Hồng
The Christmas Carol: bài thánh ca

Ký hiệu xếp giá
428.4 NG527TR
Dewey
428.4
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2009
Mô tả
128tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/10/2009 03:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách được trình bày theo các phần: giới thiệu tóm tắt các nhân vật cũng như một số từ ngữ chính; giới thiệu bối cảnh câu chuyện; theo sát nội dung câu chuyện có phần giới thiệu từ mới và giới thiệu điển ngữ pháp xuất hiện trong mỗi trang; sau từng chương là những bài tập kiểm tra kết quả học tập; phần phụ lục là bài dịch tham khảo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010835  Còn  Rỗi          
100010836  Còn  Rỗi          
100010837  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 495