Thư viện Lạc Hồng
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm: bài tập: các quá trình cơ học

Ký hiệu xếp giá
660.280 76NG527V
Dewey
660.280 76
Xuất bản
2. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
92tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/10/2009 10:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm bài tập các quá trình cơ học, cụ thể gồm: bơm - quạt - máy nén, phân loại bằng phương pháp cơ học chất lỏng, thủy động lực học tầng sôi, khuấy trộn trong môi trường chất lỏng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010896  Còn  Rỗi          
100010897  Còn  Rỗi          
100010898  Còn  Rỗi          
100010899  Còn  Rỗi          
100010900  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1330