Hướng dẫn đồ án môn học Thiết kế cung cấp điện

Ký hiệu xếp giá
621.31 PH105TH
Dewey
621.31
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2002
Mô tả
65tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/10/2009 01:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tài liệu này cung cấp một hướng dẫn tương đối hoàn chỉnh và chi tiết về một đồ án cấp điện, đưa ra hướng dẫn thiết kế an toàn điện và kỹ thuật chiếu sáng. Ngoài ra nó còn cung cấp các số liệu tra cứu cần thiết cho một đồ án cung cấp điện.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010901  Còn  Rỗi          
100010902  Còn  Rỗi          
100010903  Còn  Rỗi          
100010904  Còn  Rỗi          
100010946  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 929