Thư viện Lạc Hồng
Du lịch cộng đồng: lý thuyết và vận dụng: tập 1

Ký hiệu xếp giá
338.47 V400QU
Dewey
338.47
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả
119tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/10/2009 01:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: các lý thuyết về cộng đồng, lý thuyết phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, nghiên cứu mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng của khu du lịch Châu Á và trong nước.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010879  Còn  Rỗi          
100010880  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1443