Thư viện Lạc Hồng
Tự lắp đặt máy tính - Hường dẫn

Ký hiệu xếp giá
004.22Tư-T
Dewey
004.22
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
295tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/08/2004 09:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Lần đầu tiên lắp đặt máy tính Chương 2: Chọn và mua linh kiện Chương 3: Trước khi lắp ráp máy tính Chương 4: Lắp đặt Pentium III hoặc Celeron trong một vỏ Midtower Chương 5: Lắp đặt một AMD Athlon trong một vỏ Midtower Chương 6: Lắp đặt Pentium II hoặc Celeron trong một vỏ Midtower Chương 7: Lắp đặt hệ thống AMD K6 Sooket 7 trong một vỏ Desktop Chương 8: Cài đặt hệ điều hành
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000994  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 747