Thư viện Lạc Hồng
Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện

Ký hiệu xếp giá
621.381 5NG527H
Dewey
621.381 5
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
370tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/10/2009 09:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày các nội dung chính sau: đặc điểm dòng điện ngắn mạch; tính toán ngắn mạch đối xứng; sự cố bất đối xứng; tính toán sự cố bất đối xứng; tính toán dòng ngắn mạch trong các trường hợp riêng: mạng truyền tải, mạng phân phối và mạng hạ thế; khái niệm chung ổn định trong hệ thống điện; ổn định tĩnh hệ thống điện; ổn định động; ổn định điện áp; các biện pháp nâng cao tính ổn định.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010949  Còn  Rỗi          
100010955  Còn  Rỗi          
100010956  Còn  Rỗi          
100010957  Còn  Rỗi          
100010958  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 862