Thư viện Lạc Hồng
Kiểm toán hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cho tổ chức

Ký hiệu xếp giá
354.3 L250TH
Dewey
354.3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
350tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/10/2009 10:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm: giới thiệu tổng quan về kiểm toán môi trường; về hệ thống kiểm toán hệ thống quản lý môi trường; giới thiệu các giai đoạn kiểm toán nội bộ HTQLMT; phương pháp luận kiểm toán nội bộ cho các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng trong điều kiện Việt Nam; giới thiệu các trường hợp nghiên cứu điển hình của Công ty vệ sinh môi trường OCSD (kiểm toán nội bộ hệ thống quản lý môi trường); các kinh nghiệm cho việc đăng ký và chứng nhân ISO 14001 ở Mỹ; giới thiệu chìa khóa cho sự thành công của kiểm toán EMS.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010969  Còn  Rỗi          
100010975  Còn  Rỗi          
100010976  Còn  Rỗi          
100010977  Còn  Rỗi          
100010978  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 729