Thư viện Lạc Hồng
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm: bài tập: truyền nhiệt

Ký hiệu xếp giá
660.280 76PH104V
Dewey
660.280 76
Xuất bản
3. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
149tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/10/2009 10:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách đúc kết cơ sở lý thuyết chính, đưa ra những ví dụ điển hình và các bài tập khác nhau. Nội dung gồm có: truyền nhiệt trong thiết bị hóa học; cô đặc và kết tinh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010853  Còn  Rỗi          
100010854  Còn  Rỗi          
100010855  Còn  Rỗi          
100010856  Còn  Rỗi          
100010857  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1279