Thư viện Lạc Hồng
Môi trường trong xây dựng

Ký hiệu xếp giá
628.088 69 NG527KH
Dewey
628.088 69
Xuất bản
2. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
298tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/11/2009 02:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách trình bày những kiến thức tổng quan về môi trường, cụ thể là: khái niệm cơ bản về môi trường, môi trường không khí, ô nhiễm tiếng ồn, môi trường nước, môi trường đất, chất thải rắn trong đô thị và các loại ô nhiễm khác, các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lập luận chứng và thiết kế xây dựng công trình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010929  Còn  Rỗi          
100010930  Còn  Rỗi          
100010931  Còn  Rỗi          
100010937  Còn  Rỗi          
100010938  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1176