Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển hệ thống đa biến

Ký hiệu xếp giá
629.8D561H 2004
Dewey
629.8
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả
199tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
điều khiển tự động
Ngày cập nhật
02/11/2009 03:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm các vấn đề: biểu diễn hệ thống tuyến tính đa biến, ổn định và chất lượng của hệ thống đa biến tuyến tính, các phương pháp điều khiển đa biến tuyến tính, biểu diễn và phân tích hệ thống phi tuyến, ổn định của hệ phi tuyến, các phương pháp điều khiển phi tuyến.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010924  Còn  Rỗi          
100010925  Thất lạc            
100010926  Còn  Rỗi          
100010932  Còn  Rỗi          
100010933  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 983