Thư viện Lạc Hồng
Tiếng Việt thực hành

Ký hiệu xếp giá
495.9228 B9321
Dewey
495.9228
Xuất bản
Tái bản lần thứ 19. - H.: Giáo dục, 2017
Mô tả
279tr ; 21 cm
ISBN
9786040084507
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Việt, ngữ pháp
Ngày cập nhật
03/11/2009 09:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm hai phần: giản yếu về lý thuyết và hệ thống bài tập thực hành. Nội dung cụ thể gồm: khái quát về văn bản, thực hành phân tích văn bản, thuật lại nội dung tài liệu khoa học, tạo lập văn bản, đặt câu trong văn bản, dùng từ trong văn bản, chữ viết trong văn bản.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010992  Còn  Rỗi          
100011024  Còn  Rỗi          
100011030  Còn  Rỗi          
100011062  Còn  Rỗi          
100011063  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 376