Thư viện Lạc Hồng
Tự học văn phạm Nhật ngữ căn bản

Ký hiệu xếp giá
495.65H406V
Dewey
495.65
Xuất bản
1. - Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
216tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Nhật, ngữ pháp
Ngày cập nhật
03/11/2009 10:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm ba phần: Phần những vấn đề ngữ pháp căn bản: hướng dẫn về các âm tiếng Nhật, quy ước đánh vần và trật tự từ; Phần các từ loại: hướng dẫn cách dùng danh từ, đại từ, tiểu từ, động từ, tính từ và phó từ vốn hình thành lên ngôn ngữ Nhật; Phần những chủ đề đặc biệt: giới thiệu những con số, thành ngữ chỉ thời gian, những từ và cụm từ hữu ích, những từ vay mượn, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011012  Còn  Rỗi          
100011013  Còn  Rỗi          
100011014  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 610