Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

Ký hiệu xếp giá
335.007 1GI108TR
Dewey
335.007 1
Xuất bản
3. - Tp. Hồ Chí Minh: Chính trị quốc gia, 2008
Mô tả
557tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/11/2009 09:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung cơ bản của môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học, từ vị trí, đối tượng phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học đến vấn đề bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011103  Còn  Rỗi          
100011104  Còn  Rỗi          
100011105  Còn  Rỗi          
100011106  Còn  Rỗi          
100011107  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1332